Up Zicht op Beltrum Prev Next Slideshow

 Vorige foto  Volgende foto  Inhoudspagina
2100
De Witte Olifant Kiezelmozaiek
1168
1169
1
  1283 (1).jpg - Beltrum l  Het plan voor de ruilverkaveling van Beitrum l in de Achterhoek (inmiddels onderdeel van de gemeente Berkeiland) uit 1950 liep vooruit op de Ruilverkavelingswet van 1954. Er was namelijk een landschapsplan opgesteld, een instrument dat pas met die wet verplicht zou worden. Het project diende diverse doelen, zowel agrarisch als maatschappelijk.Er werd naar gestreefd om de voornaamste karakteristieken van het bestaande landschap herkenbaar te houden. Voor die tijd een nieuwe werkwijze. Daarnaast was de herontwikkeling van Beltrum l een van de eerste streekverbeteringen in Nederland met als doe! om maatschappelijke achterstanden te bestrijden.De ontwerper van het plan, H.W. de Vroome van Staatsbosbeheer, nam de bestaande landschappelijke structuur als uitgangspunt. Die structuur bestond uit vier deelgebieden, elk met hun eigen kenmerken, namelijk de Beltrumer es, het kampenlandschap, de jonge heideontginningen en het beekdal. Het plan van De Vroome omvatte naast een ruilverkaveling een beplantingsplan dat voorzag in het 'aankleden' van het landschap, met beplanting langs de openbare wegen, inspelend op het eigen karakter van de deelgebieden. De bestaande boerderijen werden gemoderniseerd. Ook kwamen er agrarische bedrijven bij: relatief kleinschalig en met veel diversiteit aan bebouwing.  Subtiele ingrepenDe uitvoering van de herstructurering met een omvang van zo'n 2.770 hectare vond plaats tussen 1952 en 1959, onder supervisie van de Heidemij. In samenhang met de kavelruil werd beplanting langs wegen en vooral langs erfranden uitgedund of verwijderd. Daarnaast werd de wegenstructuur aangepast en zo'n 65 kilometer aan zandwegen verhard. De meeste wegen hebben nieuwe beplantingen gekregen. Deze ingrepen zijn slechts gedeeltelijk op het plan van De Vroome gebaseerd. Niet alle wijzigingen zijn precies volgens het ruilverkavelingsplan uitgevoerd. Zo werd de schaalvergroting van de kavels in sterkere mate doorgevoerd dan gepland. Dat neemt niet weg dat de essentie van de vier verschillende landschapstypen nog goed herkenbaar is: de strakke, rechtlijnige indeling van de jonge heideontginningen is nog goed te ervaren, net als het veel kronkeliger beloop van de wegen in het eslandschap en kampenlandschap.Aan het begin van de eenentwintigste eeuw vond opnieuw een ruil-verkaveling plaats, maar dat was puur een papieren kwestie. De kavels bleven in hoofdzaak ongewijzigd.kijk voor het hele project op: kopieer onderstaande link in je Browser: https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving/publicaties/publicaties/2016/01/01/berkelland-beltrum-een-toonbeeld-van-wederopbouw  
1950 (1)
2011 luchtfoto Belrum
2035 (1)
2036 (1)
2082 (1)

Beltrum l Het plan voor de ruilverkaveling van Beitrum l in de Achterhoek (inmiddels onderdeel van de gemeente Berkeiland) uit 1950 liep vooruit op de Ruilverkavelingswet van 1954. Er was namelijk een landschapsplan opgesteld, een instrument dat pas met die wet verplicht zou worden. Het project diende diverse doelen, zowel agrarisch als maatschappelijk. Er werd naar gestreefd om de voornaamste karakteristieken van het bestaande landschap herkenbaar te houden. Voor die tijd een nieuwe werkwijze. Daarnaast was de herontwikkeling van Beltrum l een van de eerste streekverbeteringen in Nederland met als doe! om maatschappelijke achterstanden te bestrijden. De ontwerper van het plan, H.W. de Vroome van Staatsbosbeheer, nam de bestaande landschappelijke structuur als uitgangspunt. Die structuur bestond uit vier deelgebieden, elk met hun eigen kenmerken, namelijk de Beltrumer es, het kampenlandschap, de jonge heideontginningen en het beekdal. Het plan van De Vroome omvatte naast een ruilverkaveling een beplantingsplan dat voorzag in het 'aankleden' van het landschap, met beplanting langs de openbare wegen, inspelend op het eigen karakter van de deelgebieden. De bestaande boerderijen werden gemoderniseerd. Ook kwamen er agrarische bedrijven bij: relatief kleinschalig en met veel diversiteit aan bebouwing. Subtiele ingrepen De uitvoering van de herstructurering met een omvang van zo'n 2.770 hectare vond plaats tussen 1952 en 1959, onder supervisie van de Heidemij. In samenhang met de kavelruil werd beplanting langs wegen en vooral langs erfranden uitgedund of verwijderd. Daarnaast werd de wegenstructuur aangepast en zo'n 65 kilometer aan zandwegen verhard. De meeste wegen hebben nieuwe beplantingen gekregen. Deze ingrepen zijn slechts gedeeltelijk op het plan van De Vroome gebaseerd. Niet alle wijzigingen zijn precies volgens het ruilverkavelingsplan uitgevoerd. Zo werd de schaalvergroting van de kavels in sterkere mate doorgevoerd dan gepland. Dat neemt niet weg dat de essentie van de vier verschillende landschapstypen nog goed herkenbaar is: de strakke, rechtlijnige indeling van de jonge heideontginningen is nog goed te ervaren, net als het veel kronkeliger beloop van de wegen in het eslandschap en kampenlandschap. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw vond opnieuw een ruil-verkaveling plaats, maar dat was puur een papieren kwestie. De kavels bleven in hoofdzaak ongewijzigd. kijk voor het hele project op: kopieer onderstaande link in je Browser: https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving/publicaties/publicaties/2016/01/01/berkelland-beltrum-een-toonbeeld-van-wederopbouw Download
Totaal aantal foto's: 492 | Help